KBT & Parterapi i Stockholm

Marie Liljedahl, legitimerad psykoterapeut i Vasastan


Yoga

Yoga är en flera tusen år gammal kunskap. Den yogainriktning jag är utbildad i kallas Hatha och fokuserar på kroppen, sinnet och andningen. Intentionen är att stärka människors kroppsliga välbefinnande och ge en ökad medvetenhet. Den har även en central tanke att förebygga ohälsa. Forskning visar att yoga kan öka vårt fokus, sänka blodtrycket, minska känslan av oro och risken för depression. Den kan även hjälpa oss att bättre hantera stress. Yoga kan vara en hjälp för att må bättre både fysiskt och psykiskt.

Pranayama kallas den del av yogan som fokuserar på att genom andningsövningar påverka andningssystemet. Det kan hjälpa oss att bli närvarande i nuet genom att lära oss att fokusera och stänga ute det som stör oss och gör oss rastlösa. Asanas kallas de yogapositioner som utövas inom yogan.

Den tredje vågens KBT har hämtat inspiration från österländska läror och olika former av yoga och meditation. Utifrån dina önskemål och behov kan en individanpassad yoga erbjudas med fokus på övningar som synkroniserar andning med klassiska yogapositioner med syfte att aktivera det parasympatiska nervsystemet (lugnande). Det kan ges som komplement till övrig behandling, alternativt ges fristående.