KBT & Parterapi i Stockholm

Marie Liljedahl, legitimerad psykoterapeut i Vasastan


Familjerådgivning

Liljedahl KBT-praktik är extern vårdgivare till ”Stockholm Parterapi och KBT” och erbjuder familjerådgivning enligt avtal med Stockholm, Huddinge, Nacka, Järfälla, Solna, Norrtölje och Täby kommun. Det innebär att upp till fem samtal är subventionerade för personer där minst en i sällskapet är skriven i någon av ovan nämnda kommuner. Paret betalar en taxa per samtal som kommunen beslutat om och resten av kostnaden står kommunen för.

Vanliga problem som de som söker familjerådgivning har är kommunikationsproblem, livsomställningar, otrohet, svartsjuka, att man slutat tala med varandra eller ständiga gräl. Det är också vanligt att paret söker för att den ena i paret tappat känslor för den andra.

Kontakten inleds med att ni som par kommer på samtal tillsammans. Därefter finns möjlighet till enskilda samtal, men det vanligaste är att komma på gemensamma samtal. Man kan även komma i andra konstellationer än som par - som vuxna barn med föräldrar. Det är också vanligt att som separerade söka familjerådgivning för stöd i att hitta sina nya familjeroller.

Vid det första tillfället får ni båda berätta om er nuvarande situation och upplevda huvudproblem - det som gör att ni sökt familjerådgivning. Frågor som kan förekomma är: På vilket sätt blir det problematiskt? När fungerar det bättre? Hur skulle ni vilja att det var? Vad har ni testat för att lösa problemen?

Vi påbörjar en kartläggning utifrån era kommunikationsmönster samt känslomässiga närhet. Vi utforskar hur det var när ni träffades, hur relationen var då och hur relationen utvecklats. Ni får också berätta vad ni har för önskemål med samtalen och vi formulerar mål för familjerådgivningen.

Beroende av vilka mål som formuleras för familjerådgivningen arbetar vi under de kommande samtalen på olika sätt. Det kan handla om att hitta tillbaka till varandra känslomässigt, ta varandras perspektiv och öka förståelsen för varandras behov och önskningar, minska mönster av ilska/gräl, öka tilliten eller komma varandra närmre fysiskt. Ofta handlar det om att våga släppa fram ens sårbarhet och primära känslor, upprätta kontakt och att lära sig uttrycka behov på sätt där relationen främjas.

En viktig del av terapin är att arbeta med det mönster som uppstår mellan er. Det kan exempelvis vara att en av er går till attack medan den andra stänger av. Att en söker kontakt och den andra backar undan. Det kan också handla om att en av er växlar mellan att ge upp ena stunden för att vara sarkastisk i nästa, medan den andra växlar mellan kontroll och självömkan. Vi synliggör hur mönstret mellan er ser ut och hur ni kan välja andra vägar för att bryta mönstret. Vi ser vad ni behöver göra mer/mindre av.

Om ni önskar arbetar vi med att utforska era erfarenheter av tidigare nära relationer och hur de kan påverka era relationsmönster idag.

Det är vanligt att ni får hemuppgifter mellan samtalen. Detta för att ni i så stor mån som möjligt ska hålla processen igång mellan samtalen. En hemuppgift kan vara att skriva ned problematiska situationer och vilka tankar och känslor som uppstår. En annan kan vara att göra en kommunikationsövning som ni lärt er i terapirummet.

Bokning sker via Boka direkt och Stockholm parterapi och kbt