KBT & Parterapi i Stockholm

Marie Liljedahl, legitimerad psykoterapeut i Vasastan


KBT samtalsterapi

Kontakten inleds med några inledande kartläggande samtal. Vi utforskar tillsammans dina upplevda svårigheter, din aktuella livssituation och vad du önskar hjälp med. Även om vi i KBT fokuserar på nuet och framtiden så är det vanligt att vi utforskar din bakgrund som kan ha påverkat svårigheternas uppkomst och bidragit till mönster i ditt liv som kan vara svåra att bryta. Det kan vara beteendemönster som fyllt en funktion tidigare i livet utifrån dåvarande livskontext men som skapar svårigheter för dig i nutid. Det kan även finnas potentiellt traumatiska erfarenheter i livet som behöver bearbetas för att inte hindra dig från att leva ditt liv såsom du önskar. Ibland är det en nuvarande ansträngd livssituation som bidrar till att livet inte upplevs såsom en skulle önska. Det är viktigt att gemensamt skapa en förståelse för vad som gör att dina svårigheter vidmakthålls för att kunna skapa en förändring. Ofta har de som söker KBT försökt förändra sin situation utan att lyckas, och det är som sagt centralt att vi ökar förståelsen för vad det är som gör att svårigheterna vidmakthålls.

Efter kartläggningsfasen ger jag förslag på ett behandlingsupplägg som jag tror kan hjälpa dig att bryta vidmakthållandet av svårigheterna och förbättra din upplevda livssituation och hälsa. Behandlingsupplägget bygger på omsorgsfulla övervägande utifrån en evidensbaserad praktisk praktik (EBPP) som förenar ställningstaganden om vilken behandling som har bäst evidens för att bryta vidmakthållandet av problemen, mina kliniska erfarenheter och din unika livssituation. Du tar då ställning till om du önskar arbeta med erbjuden behandling.

När vi kommit överens om ett behandlingsupplägg inleds behandlingsfasen. Behandlingens längd varierar men är vanligen mellan 10 och 20 sessioner. Vi formulerar tillsammans din värderade riktning, mål och delmål för behandlingen utifrån vad som är viktigt för dig och det är sedan detta vi strävar mot i behandlingen.

I slutet av psykoterapin summerar vi vad du lärt dig och gör en vidmakthållandeplan för att du med nya verktyg och dina utvecklade färdigheter ska kunna fortsätta arbeta i din värderade riktning. Uppföljande boosters-sessioner erbjuds.


Vanliga problemområden

 • Stress och utmattning
 • Livskris och vägval
 • Depression och nedstämdhet
 • Oro och ångest
 • Social ångest
 • Generaliserad ångest
 • Panikångest
 • Posttraumatisk stress
 • Relationssvårigheter
 • Svårigheter med känsloreglering
 • Sexuella övergrepp
 • Ätstörningar
 • Alkoholproblem