KBT & Parterapi i Stockholm

Marie Liljedahl, legitimerad psykoterapeut i Vasastan


Parterapi

Relationssvårigheter är vanliga och påverkar oss på många sätt. Ibland finns behov av parterapi för att få hjälp att öka förståelsen för varandra och varandras behov samt att förbättra relationen. Den parterapi jag erbjuder kallas Integrative behavioral couples therapy (IBCT) och har sin grund inom kognitiv beteendeterapi (KBT).

Parterapin inleds med en utforskande fas där vi tillsammans går igenom era problem- och konfliktområden men även era gemensamma styrkor och er historia. Först träffar jag er som par gemensamt. Därefter träffar jag er var och en för sig innan vi slutligen har ett gemensamt samtal där jag ger återkoppling och presenterar min bild av det som framkommit under samtalen. Då ger jag även ett förslag på hur vi kan gå vidare. Om jag bedömer att jag kan hjälpa er och ni tackar ja till föreslagen behandling läggs denna upp utifrån era behov. Det kan till exempel handla om att hitta tillbaka till det som ni uppskattade hos varandra i början av relationen, förbättra ert samspel, att uttrycka och lyssna på varandras känslor och behov, att ge och ta emot kritik och uppskattning samt att träna på problem- och konflikthantering. Det handlar om att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion och att skapa mer närhet i relationen. En del par upplever att den kartläggande fasen är tillräcklig medan andra vill arbeta vidare i förändringsfasen.