KBT & Parterapi i Stockholm

Marie Liljedahl, legitimerad psykoterapeut i Vasastan


Krissamtal

Det är naturligt att reagera starkt vid svåra livshändelser. Det är viktigt i en krissituation att främja lugn, trygghet, tillit, samhörighet och hopp för att kunna reducera hög stress och stärka motståndskraften i det akuta skedet efter att ha utsatts för en svår händelse. De flesta lugnar sig efter några dagar eller veckor och det som en utsatts för kan bli mer hanterbart. Detta är såklart beroende på vad det är för typ av kris som drabbat en.

Med ett tryggt och stöttande nätverk brukar det bästa stödet kunna ges inom detta. Ibland behövs dock stöd utanför det naturliga nätverket – kanske saknas det en trygg person att få stöd ifrån eller så kan flera i nätverket vara starkt påverkade av det som hänt vilket medför svårigheter att stötta varandra.

Majoriteten av de människor som överlever allvarliga händelser återhämtar sig under de första månaderna eller åren. Att få stöd i anslutning till det inträffade är viktigt för att detta ska ske.

En del personer som utsätts för trauman bearbetar inte sina erfarenheter och utvecklar posttraumatiska symtom som medför stort lidande och minskad livskvalité. De kan behöva psykoterapi för att under trygga förhållande närma sig sina traumaminnen och det som påminner om traumat. Prolonged exposure therapy (PE) är en traumabehandling inom KBT som har god evidens och kan användas för att hjälpa personer som utsatts för exempelvis sexuellt våld eller övergrepp som barn att närma sig och bearbeta sina traumaminnen.