KBT & Parterapi i Stockholm

Marie Liljedahl, legitimerad psykoterapeut i Vasastan


Längre utbildningar

2022 Psykoterapeutexamen (KBT) 90 hp, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
2018 Metodkurs i klinisk sexologi 15 hp, avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke Högskola
2017 Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT), Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi
2016 Yogalärarutbildning, certifierad 200-hour Yoga Alliance teacher training, Yogayama
2014 2-årig systemisk familjeterapiutbildning (40 kursdagar), Ärnfast och K.I.O. Konsult AB
2012 Certifierad gruppledare för föräldrautbildningen KOMET, PLUS Stockholm
2004 Socionomexamen 210 hp, Socialhögskolan, Stockholms universitet

Kortare utbildningar

2021 FUNK-diplomerad via Stockholms stads landsting
2021 Feedback informed treatment (FIT) SRS/ORS, Waitong utbildning
2018 Teaching Recovery Techniques (TRT) med barnfokus (24 timmar), BRIS
2017 HBTQ-diplomerad via Stockholms stads landsting
2016 Att möta ensamkommande, Psykologpartners
2013 Ester grund och fördjupning, Henrik Andershed, Örebro Universitet.
2012 MI – Motiverande samtal, Mary Hill-Berg, Stockholms stad
2012 Signs of safety grund- och vidareutbildning, Embreus Socionomkonsult
2010 ADAD, BAS Bromma
2009 Signs of safety, Andrew Turnell
2008 Nätverksutbildning via Tyresö kommun
2008 MI – Motiverande samtal, Steve Wicks/Beacon
2008 Barns behov i centrum (BBIC) via Tyresö kommun
2005 Introduktion i kognitiv psykoterapi (50 timmar), Svenska institutet för kognitiv psykoterapi
2001 Autism och autismliknande tillstånd, 15 hp, Socialhögskolan, Stockholms universitet