KBT & Parterapi i Stockholm

Marie Liljedahl, legitimerad psykoterapeut i Vasastan

Välkommen till Marie Liljedahl,
Liljedahl KBT-praktik AB

bild på Marie Liljedahl

Marie Liljedahl, leg. psykoterapeut, socionom och familjeterapeut.


Psykoterapi gentemot enskilda och par

Psykoterapi är en psykologisk behandling för psykisk ohälsa och upplevda svårigheter som begränsar en i livet. Inom kognitiv beteendeterapi (KBT) - vilket är den terapiinriktning jag arbetar med - läggs stor vikt på hur ens tankar, känslor och beteenden samverkar och påverkar ens psykiska hälsa och upplevelse av ens livskvalitet.

KBT är ett paraplybegrepp med sin grund i inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi. Till KBT hör även terapiformer från den tredje vågens KBT som hämtat inspiration från österländska läror och olika former av yoga och meditation. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Dialektisk beteendeterapi (DBT) är exempel på detta. Viktiga inslag handlar om att lära sig hantera och acceptera negativa känslor och tankar och att öka sin förmåga att rikta sin uppmärksamhet och vara närvarande i stunden utan att döma. Även transdiagnostiska behandlingar som Unified Protocol (UP) och Compassionfokuserad terapi (CFT) tillhör KBT-paraplyet. Forskning visar enligt Barlow (2013) att många känslomässiga störningar kännetecknas av att i viss mån försöka reglera/undvika känsloupplevelser. Transdiagnostiska behandlingar har utvecklats med fokus på att öka människors förmåga att vara närvarande i sina känslor och kunna reglera dem adaptivt/funktionellt. I CFT ingår även inslag från anknytningsteori, evolutionsteori och hjärnforskning. Fokus i behandlingen är att bygga upp en inre trygghet och att öka sin självmedkänsla för att klara av att möta rädslor och kunna skapa förändring.

De behandlingar jag erbjuder ryms inom KBT-paraplyet men skräddarsys utifrån dina unika behov och läggs upp utifrån vad som bedöms bäst anpassade till dina upplevda besvär och vad du önskar hjälp med. I bedömningen vävs även mina kliniska erfarenheter och den forskning som finns på området in avseende vilket behandlingupplägg som bäst behandlar det upplevda problemområdet.